Monthly Archives: April 2011

Forskning om en dator per elev

Många kommuner satsar just nu på en dator till varje elev. Men vad vet vi egentligen om effekterna av sådana satsningar? Vad säger forskningen? Under december 2011 hade jag i uppgift av Örebro universitet att ta fram all forskning som finns i ämnet. Jag hittade ett 40-tal artiklar mest om amerikanska studier. Tillsammans med Åke Grönlund, professor i Informatik på Handelshögskolan i Örebro, har jag skrivit en artikel som sammanfattar de viktigaste resultaten. Den publicerades i Datorn i Utbildningen, nr 1 2011.

Utsatta gruppers lärande

Hur kan samhället bättre möta utbildningsbehovet hos utsatta grupper? Det var ämnet för den europeiska Grundtvig-konferens som Internationella programkontoret anordnade i Stockholm i oktober 2009. Det blev mycket intressanta diskussioner runt lärandet för vuxna som lämnat skolan tidigt, invandrare som inte gått i skolan, äldre personer med låg utbildning, personer med funktionsnedsättningar, liksom fängelseintagna och tidigare intagna. Omkring 150 deltagare från hela Europa – alla verksamma inom vuxnas lärande – fanns på plats för att diskutera, reflektera och lära sig mer.

Jag hade i uppdrag att göra en konferensrapport men också att jämföra svenska projekt med projekt från andra europeiska länder. Internationella programkontoret har publicerat rapporten. Några av slutsatserna var att svenska projekt vänder sig till i stort sett samma grupper som i övriga Europa. Däremot tycks innovativ IT-användning antingen vara mer sällsynt i de svenska projekten eller så är detta så självklart att det inte nämns i rapporterna. Flera av de svenska projekten arbetade med att överbrygga gränserna mellan olika samhällsinstitutioner som vuxenutbildning, socialtjänst, polis med flera.