Monthly Archives: October 2011

Nationella OER-strategier aktuellt i många länder

Den undersökning som genomförts i OECD:s regi under början av hösten av medlemsländernas intresse för öppna digitala lärresurser – OER – har nu en del preliminära resultat. Det första är att 29 av 33 länder besvarat enkäten vilket i sig är imponerande och visar på ett stort intresse för OER-frågorna.  Ett annat mycket intressant resultat är att 5 länder redan har en nationell strategi på plats, ytterligare 7 håller på och utarbetar sin strategi och dessutom diskuteras införandet av en strategi i 11 länder till. Av de 29 som besvarat enkäten är det bara 3 som ännu inte påbörjat något sådant arbete. Tyvärr måste jag meddela att Sverige (ännu) inte inkommit med något svar.

Undersökningen går vidare och samma enkät som gått till medlemsländerna kommer också att skickas till fem länder med nära anknytning till OECD: Brasilien, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika. Här vet vi redan att det sjuder av OER-aktiviteter i flera av dessa länder.

Digital badges – ett nytt sätt att bedöma kompetens

Strunt i examina, diplom, betyg och långa utbildningar! Det viktiga är att du kan jobbet! Vi bryr oss inte om hur du skaffat dig kunskapen – bara du har den.

En stor amerikansk stiftelse, MacArthur Foundation,vill nu tillsammans med Mozilla, Duke University m.fl. ta fram ett antal nya sätt att värdera och validera kunskaper. Den snabba tillväxten av OER och fria kurser på nätet gör att många människor har mycket kompetens men de har inte några papper som visar att de faktiskt behärskar dessa kunskaper. I ett första steg utlyses en tävling där de bäst utformade ”märkena” vinner.

Tanken är att branscher och företag ska kunna använda dessa ”märken” för att få tag i folk med rätt kunskaper och enskilda individer ska kunna titta på märkena för att se vad man behöver lära sig för att få vissa typer av jobb. Det är alltså en form av öppen validering av kunskaper. Det visar också att institutioner inom högre utbildning kommer att behöva inrikta sig mer mot att granska och utvärdera kunskaper och mindre mot att undervisa. Denna förändring har legat i luften sedan OER introducerades.

I USA applåderas initiativet med ”digital badges” av Obama-administrationen. Den amerikanske utbildningsministern sade vid öppningscermonin:

“Badges can help engage students in learning, and broaden the avenues for learners of all ages to acquire and demonstrate—as well as document and display—their skills. By promoting badges and the open education infrastructure that supports them, the federal government can contribute to the climate of change that the education, business and foundation sectors are generating. We can build new avenues for entrepreneurship and collaboration, and spark economic development at home and around the world.”

Du kan läsa mer om “digital badges” här: BADGES_INFO