Nytt uppdrag för OECD

President Obamas regering satsar stort på öppna lärresurser (Open Educational Resources – OER). Det är ett led i initiativet Investing in Education. Under de kommande fyra åren kommer man att satsa 500 miljoner dollar per år, dvs 2 miljarder dollar totalt, på att utveckla och tillgängliggöra öppna lärresurser av hög kvalitet. Som ett led i sin satsning har man också framfört önskemål om att OECD ska ta fram en rekommendation att alla OECD-länder bör satsa på OER genom att låta alla läromaterial som framställts med offentliga medel också bli offentligt tillgängliga. Det är ett radikalt förslag som sannolikt skulle få betydande konsekvenser. Planen är att frågan ska diskuteras och rekommendationen i bästa fall antas vid ett ministermöte i maj 2012. Jag har fått i uppdrag av OECD att under året göra det förberedelsearbete som krävs. Det är en fortsättning på mitt tidigare uppdrag att göra en kartläggning av OER-rörelsen. Det känns spännande och hedrande att få var med i en sådan process.

3 thoughts on “Nytt uppdrag för OECD

  1. Hej Jan!
    Vi har just avslutat vårt projekt OER – en resurs för lärande som KB har finansierat. Kan vi hjälpa dig på något sätt i detta uppdrag får du gärna ta kontakt.

    1. Tack för det. Jag ber att få återkomma när jag vet lite mer om uppdraget.

Comments are closed.