Monthly Archives: February 2012

Framtidskompetenser i DiU

Tidskriften Datorn i Utbildningen har gjort ett temanummer om framtidskompetenser, nr 1/2012. Förutom en artikel av undertecknad finns ytterligare tre artiklar:

Kan skolan utveckla framtidskompetenser?
Ofta pratar man om ”21st century skills”, vilka dessa kompetenser är, hur de bäst kan tränas och om, och i så fall hur, de kan mätas. Jan Hylén om två aktuella forskningsprojekt.

Vad behöver våra elever?
Elias, Amanda, Anna och Joar från gymnasieskolan YBC deltog i DIUs resa till BETT i London, och reflekterar efter resan kring lärande. Vi publicerar här Elias artikel.

Vad borde en skola vara?
Mest av allt ger boken oss hopp, och övertygelse, om att det faktiskt går att göra en skola som är så mycket bättre. Troed Troedsson och Camilla Hending har läst: Vad kan en skola vara?

Sjöar, öar och kemiska formler
Att kunna placera Gotland på en blindkarta, vilken kompetens speglar det, undrar Stig Roland Rask i sin krönika.

Växande amerikanskt intresse för mobilt lärande

Education Week är en stor och betydande nyhetssajt och tidning för amerikanska utbildningsfrågor. För en vecka sedan hade de en artikel som jämför USAs och Europas inställning till mobiltelefoner, surfplattor och liknande i undervisningen. Medan det amerikanska intresset växer, råder fortfarande okunnighet och ovilja att integrera mobila enheter i många europeiska utbildningsdepartement.