Monthly Archives: April 2012

iTECs första cykel avslutad och utvärderad

Det stora europeiska projektet iTEC, som jag skrivit om tidigare har nyligen avslutat den första av fem 18-månaders cykler. En cykel innebär design, testning, genomförande och utvärdering av ett antal lärscenarier eller “learning stories”.

I denna första cykel har två sådana learning stories testats och 276 lärare från 17 länder har deltagit i utvärderingen. De lärare som deltar är utvalda för att vara intresserade och IT-mogna. Men även i denna grupp som sannolikt är mer kräsen än genomsnittsläraren var majoriteten av lärarna positiva till dessa learning stories. De ansåg att de ledde till en ökad användning av digitala verktyg i undervisningen och nya spännande lärmetoder. Den ena lärhistorien handlade om att klassen går ut i naturen och använder olika digitala verktyg för att samla data som sedan bearbetas och analsyeras i klassrummet. I den andra historien ska eleverna kommunicera med en extern expert för att lösa några problem. Vissa lärare genomförde en av historien, andra båda och omkring 75 lärare kombinerade ihop dem till en gemensam övning. En majoritet svarar att de sannolikt kommer att använda dessa lerning stories igen i framtiden.

Ett viktigt påpekande är dock att nästan hälften av de lärare som svarat på utvärderingen kommer från två länder – Litauen och Ungern. Trots att man med statistiska metoder försökt motverka denna snedvridning innebär obalansen att resultaten måste tas med en rejäl nypa salt. Men de inledande resultaten är trots allt positiva och med tiden kommer betydligt säkrare resultat att kunna levereras.

Här ett nyhetsbrev där man kan läsa mer.

Björklunds ointresse för IT i skolan allt mer ifrågasatt

Computer Sweden uppmärksammar i en kolumn den spricka som tycks finnas i regeringen mellan Jan Björklund och Anna-Carin Hatt. Hatts digitala agenda för Sverige nämner skolan men kan inte gå längre i sina tankar än vad Utbildningsdepartementet tillåter. Men trycket på Utbildningsministern ökar även utifrån – allt fler kommuner satsar på IT i skolan och de övriga undrar hur de ska göra. Många efterfrågar en nationell strategi.

“IT i skolan är frågan som utmanar Jan Björklunds starka position. Att vara ointresserad av nya tekniska möjligheter inom skolan och pedagogiken framstår inte som särskilt modernt. Det kan straffa sig när regeringskamraterna tröttnar”, skriver Karin Lindström i Computer Sweden.

Min gissning är att IT-frågorna kommer att bli en viktig del av skoldiskussionen inför valet 2014. Det kommer Folkpartiet inte att kunna stoppa.