Monthly Archives: October 2012

Stockholmssatsning på iPad stor men inte störst

Som framgår av kommentar från Ove Lidström, Apple, till min förra bloggpost är satsningen i Stockholm på iPads i skolan inte den största. Det visade sig snabbt att frågetecknet i rubriken var motiverat. Ove skriver att det finns flera satsningar som är av samma dignitet eller större. Tack Ove för informationen.

Man kan bara hoppas att andra myndigheter (utöver Stockholms stad) också tänker på vikten av att följa upp och utvärdera sina satsningar – hur ska vi annars kunna bygga någon kunskap om vad som fungerar och inte? Om alla som lägger mångmiljonbelopp på att köpa hårdvara åtminstone avsatte 2-3 procent av dessa belopp till utvärderingar, så skulle vi snart ha betydligt bättre kunskap.

Utvärdering påbörjad av världens största(?) iPad-satsning

Under våren 2012 påbörjade utbildningsförvaltningen i Stockholm ett projekt med iPads i skolan. Hittills har 13 skolor fått dela på totalt 2 300 iPads till en kostnad om ca 10 miljoner kronor. Jag har fått i uppdrag att utvärdera satsningen som smög igång i våras men tar full fart nu under läsåret 2012/13. I fredags träffades för första gången samtliga 13 skolor.

Vid en första genomgång av existerande utvärderingar på nätet har jag hittat 10-15 utvärderingsstudier, men inget projekt eller satsning i samma storleksordning som Stockholms. Vanligen är det betydligt mindre projekt som utvärderas, se t.ex. härhär och här. För någon vecka sedan har Utbildningsnämnden beslutat att satsa ytterligare ca 7 miljoner på fler iPads. Det gör sannolikt Stockholms satsning till den största i världen just nu.

Skolorna har själva fått ansöka om att medverka i satsningen och motivera vad de vill göra. Som framgår av listan här nedanför innehåller de 13 första skolornas förslag ett brett spektrum av projekt:

 • Särskoleverksamhet (Ärvingeskolan)
 • Flipped classroom (Ross Tensta gymnasium och Norra Real i samverkan)
 • Individualiserad undervisning (Sjöängsskolan)
 • Elever i behov av särskilt stöd (Flera skolor)
 • Appar för förskola och fritidshemsverksamhet (Barn- och fritidsprogrammet på Farsta gymnasium)
 • Stöd för hemspråk (Ärvingeskolan)
 • Att skriva sig till läsning (Skarpabyskolan, Husbygårdsskolan)
 • Stöd för nyanlända elever (Husbygårdsskolan)
 • Miljöperspektivet (Johannes skola)
 • Stöd för elever gällande dokumentation av det dagliga arbetet (Vinstaskolan)
 • Öka elevernas motivation (Höglandsskolan, Husbygårdsskolan)
 • Ämnesövergripande och projektinriktat arbetssätt samt tillgång till it-stöd för alla elever. (Brännkyrka gymnasium)
 • Musikundervisning (Elinsborgsskolan)

Både grundskolor och gymnasieskolor är inblandade. Utvärderingen ska svara på tre grundläggande frågor:

 1. I vilka lärsituationer kan iPad användas med framgång?
 2. När kan en iPad ersätta en bärbar dator?
 3. Kan iPads öka elevernas motivation att lära?

Det är med andra ord inte en neutral utvärdering utan den utgår från den situation som Stockholms skolor befinner sig i. Utvärderingen pågår fram till juni 2013. Det känns spännande att få vara med i denna unika satsning.