Monthly Archives: November 2013

Learning Analytics på norska – och svenska?

Det norska Sentret for IKT i utdanningen höll idag ett seminarium om Learning Analytics. Intresset för Learning Analytics stiger, men fortfarande är det få länder (om något) som tagit ett samlat grepp om frågan. Eftersom det finns en så stor ekonomisk potential i denna “teknik” är det risk att en kommersiell logik kommer att styra utvecklingen. Dessutom sannolikt en amerikansk kommersiell logik. Det finns därför skäl att fundera över om man kan samla nationella aktörer till en gemensam kraftansträngning.

Min vän och kollega Øystein Johannessen höll en appell för ett samlat norskt grepp om frågan. Här är hans bilder. Vi skulle behöva en motsvarande samling av myndigheter, kommersiella aktörer, forskare med flera även i Sverige. Kanske en fråga för det nationella samverkansforumet för it i skolan?

Nationellt samverkansforum för it i skolan

Hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlades igår 14 viktiga aktörer bl.a. Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen m.fl. Statssekreterare Bertil Östberg, SKLs utbildningsberednings ordförande Maria Stockhaus och flera biträdande generaldirektörer hade en inledande diskussion för att identifiera strategiska frågor runt it i skolan. Som underlag för diskussionen hade de en kortfattad lägesbeskrivning som undertecknad skrivit. Här hittar du också de bilder jag använde vid en kort föredragning.