Tag Archives: iTEC

iTECs första cykel avslutad och utvärderad

Det stora europeiska projektet iTEC, som jag skrivit om tidigare har nyligen avslutat den första av fem 18-månaders cykler. En cykel innebär design, testning, genomförande och utvärdering av ett antal lärscenarier eller “learning stories”.

I denna första cykel har två sådana learning stories testats och 276 lärare från 17 länder har deltagit i utvärderingen. De lärare som deltar är utvalda för att vara intresserade och IT-mogna. Men även i denna grupp som sannolikt är mer kräsen än genomsnittsläraren var majoriteten av lärarna positiva till dessa learning stories. De ansåg att de ledde till en ökad användning av digitala verktyg i undervisningen och nya spännande lärmetoder. Den ena lärhistorien handlade om att klassen går ut i naturen och använder olika digitala verktyg för att samla data som sedan bearbetas och analsyeras i klassrummet. I den andra historien ska eleverna kommunicera med en extern expert för att lösa några problem. Vissa lärare genomförde en av historien, andra båda och omkring 75 lärare kombinerade ihop dem till en gemensam övning. En majoritet svarar att de sannolikt kommer att använda dessa lerning stories igen i framtiden.

Ett viktigt påpekande är dock att nästan hälften av de lärare som svarat på utvärderingen kommer från två länder – Litauen och Ungern. Trots att man med statistiska metoder försökt motverka denna snedvridning innebär obalansen att resultaten måste tas med en rejäl nypa salt. Men de inledande resultaten är trots allt positiva och med tiden kommer betydligt säkrare resultat att kunna levereras.

Här ett nyhetsbrev där man kan läsa mer.

Europeiska perspektiv på digitaliseringen av skolan

Smarta digitala lösningar för skolan ska höja motivationen, fördjupa lärandet och förbättra elevernas resultat. Men hur långt har vi kommit i digitaliseringen och hur ser framtidens europeiska och svenska skola egentligen ut?

På Mötesplats Skola som är en av Sveriges största mötesplatser för de som är aktiva inom utbildningslandskapet hade vi idag en intressant diskussion om denna fråga. Konferensen satsar på att fördjupa diskussionen om digitaliseringen av skolan. Seminariet ställer frågor om vad som egentligen krävs när skolan ska digitaliseras, vilket digitalt material som behövs i framtidens skola och vilket stöd skolan är i behov av.

Det uppmärksammade forskningsprojektet iTec (Innovative Technology for an Engaging Classroom) har en stor roll i seminariet och iTecs projektledare Will Ellis var en av paneldeltagarna. ITec är EU:s hittills största satsning på skolforskning om IT och lärande. Målet är digital pedagogisk utveckling över hela Europa och dess skolor.

Medverkade gjorde (förutom jag själv):
Will Ellis, projektledare för skolforskningsprojektet iTec
Christina Szekely, samordnare för IT i skolan på Skolverkets utvecklingsavdelning
Carl Heath, GR Utbildning, driver bloggen På Tal Om

Moderator: Angela Andersson, Internationella programkontoret, IPK.
Mötesplats Skola på Svenska Mässan, Göteborg: www.motesplatsskola.se

iTEC — ett jätteprojekt för IT i skolan

iTEC är med sina nästan 10 miljoner Euro ett av de största europeiska projekten någonsin för IT i skolan. Det leds av European Schoolnet. I korthet handlar projektet om att skapa engagerande scenarios för lärande i framtidens klassrum som är tillräckligt vardagsnära för att kunna skalas upp och påverka alla Europas skolor. Scenarierna kommer att testas i ca 1 000 klassrum i 12 länder innan de är färdiga. iTEC tillsätter nu en grupp med “High Level Decision Shapers” för att vara rådgivare till projektet, granska scenarierna och vara en länk mellan projektet och utbildningsdepartementen. Jag kommer att vara generalsekreterare i gruppen som leds av Eduardo Marcal Grilo, fd utbildningsminister i Portugal.