Tag Archives: SOU

Det behövs oberoende utvärderingar av kulturpolitiken

Tillsammans med kollegorna Johan Groth och Tobias Harding har jag i dagarna levererat en plan för utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheten, som bara har cirka tre år på nacken, läggs nu ner av regeringen. Inte för att de gjort ett dåligt jobb utan för att man anser att den inte behövs. Tråkigt. Det behövs verkligen oberoende utvärderingar av svensk kulturpolitik och folkbildning. Kulturpolitik och folkbildning är centrala frågor för att skapa ett vitalt och levande samhälle och en stark demokrati. Då kan man inte bara lämna ut drygt tre miljarder om året utan att veta hur medlen används på bästa sätt och hur de kulturpolitiska målen uppfylls!

Vi menar i vår rapport att det, förutom oberoendet, också är viktigt att utvärderingarna präglas av flervetenskapliga perspektiv – kulturverksamhet är en synnerligen komplex och svårfångad materia som behöver belysas från olika perspektiv och med många olika metoder.

Folkbildningens historia gör att vi idag har en situation där många effekt- och orsakssamband är dolda eller bara delvis kända. En bild en kan använda är att det inom folkbildningsområdet finns områden som kan liknas vid rymdens mörka materia, dvs. områden där det finns något som vi vare sig kan se eller mäta.

Denna otydlighet vad gäller effekt- och orsakssamband inom folkbildningen talar för att det finns behov av att formulera en så kallad systembeskrivning eller interventionslogik för folkbildningsområdet. Detta som en del av det som brukar kallas teoribaserad programutvärdering.

Alternativet till detta tillvägagångssätt skulle kunna vara att välja fokus för statens utvärderingar utifrån en intuitiv och implicit förståelse av folkbildningens roll i samhället och dess funktionssätt. Nackdelen med detta är att det dels är svårare att avgöra hur systematiskt en täcker in olika aspekter av folkbildningens som helhet, dels är svårare för utanförstående att förstå hur och varför vissa utvärderingsfokus väljs framför andra. Folkbildningsutredningen gjorde ett konstaterande som pekar i samma riktning: ”något hårdraget gör [vi] bedömningen att de tidigare utvärderingarna koncentrerat sig mer på formerna för, än på resultaten av, folkbildningens verksamhet”.

Vi kan bara hoppas att frågan om utvärdering av kulturpolitiken och folkbildningen får en snar och god lösning.

Digitaliseringskommissionens betänkande överlämnat

Idag överlämnade vi betänkandet “En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” till it-minister Anna-Karin Hatt. Samtidigt lanserades också webbplatsen Digitalasverige.se med indikatorer som jämför hur Sverige ligger till i jämförelse med andra länder inom den digitala agendans 22 sakområden – en kul sajt att borra vidare i.

Mottagandet av betänkandet i pressen har – föga förvånande – präglats av de negativa nyheterna. Svenska Dagbladet hade rubriker i krigsstorlek på första sidan och slår fast att självbilden av Sverige som en ledande it-nation slås i spillror. Den svenska självbilden får sig ytterligare en törn.

Computer Sweden har en sakligare ton och fokuserar mer på de förslag som vi lägger fram. De lyfter också fram Vinnovas kommande satsningar på it i skolan, vilket är som ett sommarregn i öknen. Skolsverige har varit utan statliga it-satsningar i snart 15 år.

Framtiden får utvisa hur förslagen tas emot och om it i skolan även blir en het fråga i valrörelsen.

F

Digitaliseringskommissionens delbetänkande överlämnas torsdag 13 mars

Den 13e mars kommer Digitaliseringskommissionen lämna över sitt delbetänkande ”En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår” (SOU 2014:13) till it-minister Anna-Karin Hatt. Eftersom huvudfokus i delbetänkandet ligger på hur vi kan få bättre användning av it i skolan kommer överlämnandet ske i samband med ett litet seminarium om fördelarna med och förutsättningarna för bra it-pedagogik. Samtalet kommer ske inför och med lärarstudenter på Södertörns högskola. Seminariet kommer också vara öppet för press och andra intresserade.

Medverkande:

  • Jan Hylén, medlem i Digitaliseringskommissionens expertgrupp, fristående konsult i skolfrågor.
  • Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet.
  • Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet och ansvarig för forskningsprojektet Unos uno, om 1:1-satsningar i tio svenska kommuner.
  • Britt-Marie Hagman, lärare på Nödingeskolan i Ale kommun, med lång erfarenhet av att använda it-pedagogik i undervisningen.

I samtalet deltar också Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen, som kommer presentera Digitaliseringskommissionens delbetänkande och förslag för bättre it i skolan, och it-minister Anna-Karin Hatt. Efter samtalet kommer det att finnas utrymme för individuella intervjuer.

Tid: torsdag 13 mars kl: 13-15

Plats: Södertörns högskola, lokal MD521,

Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg.
http://webappl.web.sh.se/ (för vägbeskrivning)

Anmälan till Isobel Hadley-Kamptz. isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

072-521 29 70